Månadsarkiv: januari 2013

Har vi blivit lurade angående radioaktivitetens farlighet?

Jag kollade på denna dokumentär ”The Nuclear Scare Scam – Galen Winsor”.

 

Sen dess har jag undrat om det ligger något i hans påståenden och efter ett tag så ramlade jag över dessa 2 artiklar. Chernobyl’s ‘nuclear nightmares’ (BBC News)   och China Syndrome Bunk and Japan’s Over-Hyped Disaster (Veternas Today)

Även Finsk forskning: Uranium i dricksvattenets påverkan på njurarna.

STUK-Radiation and Nuclear Safety Authority, Research and Environmental Surveillance, Helsinki, Finland

”Conclusion: Continuous uranium intake from drinking water, even at relatively high exposures, was not found to have cytotoxic effects on kidneys in humans.”        –        NCBI PubMed.org

Detta betyder inte att det är ofarligt men det är inte så farligt som det propageras om.

 

Och nu i dagarna så har jag letat aktivt och hittat dessa:

The Truth About Chernobyl Is Told (21st Century Science & Technology Magazine)

THE MYTH OF PLUTONIUM TOXICITY by Bernard L. Cohen, Department of Physics, University of Pittsburgh,

”Fast breeder reactor” var den första kärnkraftsreaktorn som utvecklades och fungerade, den förbränner mer eller mindre allt det radioaktiva materialet som existerar i bränslestavarna, samt även plutonium och den skapar mera fissions material än den förbränner. Så vi skulle troligen ha billig energi tills solen slutar brinna (5 miljarder år, enligt rådande astronomiska modeller).

Och med en halverings tid på 91år, samt att tunna handskar räcker som skydd mot strålning, så är våra energi problem ur världen. Vi behöver heller inte plocka upp mera bränsle ur marken, det vi redan har grävt upp kommer att räcka i flera hundra år, minst.

Tyvärr använder man inte denna överlägsna reaktortekniken idag pga billiga bränslekostnader och troligen en konspiration att hålla tekniken ur bruk.

Även med torium reaktorer som forskas fram i Indien, då Indierna kan använda deras torium-sand i minst 10000-15000 år som energi källa.

 

Kostnader

Det propageras oftast för de stora kostnader med att bygga kärnkraftsverk.

Till att börja med så kostar det (i USA) ungefär 500 Miljoner dollar bara för licensen och statens godkännande innan ens marken får krattats. I slutänden kommer ungefär halva byggnadskostnaden enbart gått till byråkratiskt ståhej.

Och enligt dessa beräkningar (nedan) så är kärnkraft det billigaste alternativet vi har förutom vattenkraft.

What does it cost to build a nuclear plant? What could it cost? (Depleted Cranium, Bad Science blog)

Jag kan inte säga säkert att det är enligt ovan men mycket verkar tyda på det. Och det passar dessutom perfekt in i planerna för en ny världsordning. Ingen billig energi.

Ett litet radioaktivt pellet kan leverera lika mycket energi som 1 TON kol!!!.

 

Agenda 21 – The Green Agenda                samt lite kvoteringar

 

Uppdatering:

Nu kanske några börjar tycka att detta är desinformation för att lura massorna, varför har jag aldrig hört media någonsin säga eller uttrycka att det inte är så farligt, att vi inte behöver oroa oss?

Det enda jag någonsin får höra är att det är farligt, farligt, farligt och vi ska vara mycket, mycket rädda.

Myth: Nuclear Energy and Radiation Will Kill You!

”…reasons why people are afraid of radioation is organisations like Greenpeace…”

 

Exposing Nuclear Reactions | Dr. Douglas S. McGregor

”Ett litet radioaktivt pellet på kanske 3cm ger lika mycket energi som 1 ton kol”!!!

Väldigt bra, går igenom exakt hur en kärnreaktor fungerar, vad radioaktivitet, hur mycket radioaktivitet som finns naturligt i våran miljö, vad var orsaken och vad hände under Three mile island och Tjernobyl olyckan, hur mycket en kaffekopp strålar, varför kärnbränsle aldrig kan smälta igenom marken, varför ett kärnkraftverk aldrig kan bli en atombomb, vad är halveringstid, varför personal på kärnkraftverk får mindre cancer än övriga befolkningen.

 

Fukushima and Chernobyl: Myth versus Reality

I filmklippet säger en UNSCEAR expert att enbart 134 personer katastrof arbetande i Tjernobyl kärnkraftverket, 28 personer dog direkt i sambandet med akuta strålningssymptomer. 20st dog flera år senare varav några av dödsfallen fortfarande har tveksamheter om det berodde på strålningen.

Ny lag 1 januari 2013 kan leda till tvångsvaccination och rättsliga följder för ovaccinerade

tvångsvaccination

Den 1 januari 2013 införs en ändring av smittskyddslagen. Den innebär att beslut om att ta in nya vaccin i nationella vaccinationsprogram i fortsättningen fattas av regeringen, skriver Smittskyddsinstitutet. Men konsekvenserna är mer omfattande än så om pusslet läggs.

Namninsamling: Stoppa införandet av tvångsvaccinering i Sverige

Vad betyder det egentligen den nya vaccinationspolicyn i Sverige? Denna artikel redogör för den nya vaccinationspolicyn i Sverige och försöker dra rimliga slutsatser om vad konsekvenserna blir för den enskilde svensken.

I klartext från Smittskyddsinstitutet:

”Lagändringen innebär att Socialstyrelsen får ett tydligt uppdrag från regeringen att systematisk följa och bedöma det nationella vaccinationsprogrammet och vid behov föreslå ändringar i programmet, utifrån underlag som bereds av Socialstyrelsen i samarbete med Smittskyddsinstitutet och Läkemedelsverket.”

”För barnhälsovården och elevhälsan betyder lagändringen framförallt att vaccinationerna ska rapporteras till ett nationellt register som Smittskyddsinstitutet ansvarar för.”

”Den nya lagen om vaccinationsregister som träder i kraft 1 januari 2013 innebär att alla vaccinationer som ges inom ramen för nationella vaccinationsprogram ska rapporteras till ett nytt vaccinationsregister. Smittskyddsinstitutet ansvarar för vaccinationsregistret och får ett tydligt uppdrag i lagen att långsiktigt och systematiskt följa upp de nationella vaccinationsprogrammen, vaccinationstäckningen, hur vaccinationerna påverkar sjuklighet i befolkningen och hur de aktuella sjukdomarna sprids. Det nya vaccinationsregistret kommer också vara värdefull i uppföljningen av vaccinsäkerhet. Det är Läkemedelsverkets uppgift att löpande ansvara för nytta/risk bedömningen av vaccinerna.”

Citat från Smittskyddsinstitutet i december 2012

Så vad betyder den nya vaccinationspolicyn?

  • Regeringen ger det praktiska ansvaret till Socialstyrelsen att bedöma och styra upp det nationella vaccinationsprogrammet.
  • Socialstyrelsen, Smittskyddsinstitutet och Läkemedelsverket ska samarbeta närmare om att ta fram en vaccinationspolicy och se till att den genomförs i Sverige.
  • Ett vaccinationsregister inrättas där det registreras vem som vaccinerat sig och med vilka vaccin, samt vilka som inte vaccinerat sig.
  • Hälsovården ska utföra vaccinationerna samt rapportera in till vaccinationsregistret hur barn, ungdomar och vuxna är vaccinerade.
  • Smittskyddsinstitutet ansvarar för vaccinationsregistret. Institutet ska även följa upp hur det går med vaccinerandet.
  • Vaccinationsregistret ligger till grund för bedömningen av ”vaccinsäkerheten” i Sverige.

Blir Sverige en vaccinstat?

Det här verkar betyda att greppet på vaccinationskontrollen i Sverige väsentligt ökas. Vaccinsäkerhet är en nyckelfaktor. Lägg till att Socialstyrelsen även vill registrera hur sunda svenskar är i ett annat register. Den 20 december skrev fyra allmänläkare och en professor i socialmedicin i en debattartikel i DN, att den registreringen innebär en glidning mot ökad förmyndarmentalitet.

I sammanhanget med den nya vaccinationslagen blir slutsatsen att de som inte vaccinerar sig inte bara kan registreras av Socialstyrelsen som ”osunda” utan även kan klassas som ”riskindivider” av Smittskyddsinstitutet. Vi kan anta att regeringens nya roll blir att från högsta statsnivå besluta om obligatoriska massvaccinationer av svenska medborgare för att ”säkra” folkhälsan, om så bedöms nödvändigt. Med andra ord lyfts vaccinationen till att bli en fråga om ”rikets säkerhet”. Det betyder i sin tur sannolikt rättsliga följder för de som inte låter vaccinera sig själva eller sina barn.

I USA har tester genomförts där de som inte låter vaccinera sina barn blir bötfällda. Se artiklarna: ”Maryland, USA: Vaccinationstvång under polisbevakning” och ”USA: Authorities want to hunt down” people refusing vaccines.

Text och analys: Torbjörn Sassersson

Namninsamling: Stoppa införandet av tvångsvaccinering i Sverige

Relaterat

Africa – Vaccinations at gunpoint

Kommentera gärna här: http://newsvoice.se/2012/12/26/prognos-ny-lag-1-januari-2013-kan-leda-till-tvangsvaccination-och-rattsliga-foljder-for-ovaccinerade/

Citat

”De är inte de gamla, sjuka och arbetslösa som stjäl av samhället,
de är bankirerna, företagen och staten som stjäl av samhället
och skapar dessa gamla, sjuka och arbetslösa”

 

”När medborgarna fruktar staten, är det tyranni;
när staten fruktar medborgarna, är det frihet”

~ Thomas Jefferson

Till kontanternas försvar!

Någon håller på att ta bort kontanterna i Sverige.

De gör det utan att ha frågat dig eller någon folkvald om det.

Den här uppropet går bl a till folkvalda i riksdagen samt stormedia och är en begäran att de nu tar den här pågående processen på allvar och ser till att kontantväsendet ges det starkaste juridiska skydd som finns – nämligen skyddas i grundlagen.

DET MÅSTE BLI STRAFFBART FÖR BANKER, FÖRETAGARE, MYNDIGHETER OCH ANDRA ATT VÄGRA HANTERA KONTANTER VID BETALNING OCH KREDITERING AV VAROR OCH TJÄNSTER.

Ifrån Kristoffer Hells sida      —>              http://kristofferhell.net/till-kontanternas-forsvar/